MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ - Eğlenceli Aktivite Rehberi - AktiviteBurada.com

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Rezervasyon detayları verilen TÜKETİCİ ‘lerile AKTİVİTEBURADA TURİZM SEYAHAT VE TİCARET A.Ş(Aktiviteburada Turizm ve Seyahat Acentesi) (bundan sonra AktiviteBurada olarak anılacaktır.)arasında bir hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618S.K. ve buna bağlı çıkarılan yönetmelik, tüzük, genelge, tebliğ ve çizelgeler,2634 S.K. tatbik olunacaktır.

Firma ünvanı : AKTİVİTEBURADA TURİZM SEYAHAT VE TİCARET A.Ş

Merkez(Tebligat ) Adresi : Çarşı Mah.Hükümet cad. Elbiz Büfe no:8 10 ALANYA/ANTALYA

Telefon Numarası : 0850 305 05 06-0555 007 69 07-0538 748 77 29-0533 765 66 62

E-Posta adresi :info@aktiviteburada.com

Kayıtlı Vergi Dairesi ve No : Alanya VD. 042 061 01 53

 

ALICI : ………………………………………………

Adresi : ………………………………………………

Telefon Numarası : …………………………………………………….

E-Posta adresi :

Vergi/Kimlik No :

Üye Kullanıcı Adı :
REZERVASYONU YAPILAN AKTİVİTE ADI :


Madde 1 – Konu:
İşbu sözleşme, TÜKETİCİ ’nin AKTİVİTEBURADA vasıtası ile almış olduğu aktivite rezervasyon hizmetinin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı TÜKETİCİ’nin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
Madde 2- Genel Hükümler:
2,a- TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri AKTİVİTEBURADA ’ye ait web sitelerinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
2,b- AKTİVİTEBURADA, hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ ‘ye karşı ikinci derece sorumludur. 
2,c- Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ ‘ye ait kredi kartının AKTİVİTEBURADA‘nin kusurundan kaynaklanmayan bir sebeple ilgili banka/finans kuruluşunun hizmet bedelini AKTİVİTEBURADA ‘ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, doğan zararlardan sorumludur.

2,ç- Ödeme yapılacak kredi kartının başkasına ait olması halinde kredi kartı sahibi ile kullanıcı arasında muvafakat olduğu kabul edilir. Kötü niyetli kredi kartı kullanımlarından dolayı AKTİVİTEBURADA sorumlu değildir.
Madde 3- Cayma Hakkı:
TÜKETİCİ, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği kişiye ifası için iş bu sözleşme geçerli olduktan itibaren ve en geç aktiviteden 1 gün önce cayma hakkına sahiptir. Bu cayma hakkının kullanılması halinde ücret iadeleri tüketicinin hesabına iadesi konusunda derhal bildirilmesi sonucunda Ödeme aracı ve bankaların uygulamaları esastır. Rezervasyon tarihlerine göre cayma hakkı sürelerinde madde 4 esas alınır.

Madde Erteleme- Değişiklik – İptal
Rezervasyon iptal ve ertelemeleri için önceden yapılmış rezervasyonlarda aktivite tarihinden en geç bir gün önce saat 18:00 itibariyle gerçekleştirilmesi halinde ödeme kesintisiz olarak TÜKETİCİ’nin hesabına geri döner. 18:00’dan 23:59’a kadar yapılan iptal ve ertelemelerde ödenen bedel TÜKETİCİ hesabına rezervasyon çeki olarak, 00:00’dan sonra gerçekleştirilen iptal ve ertelemelerde ise rezervasyon çeki %15 kesinti yapılarak kullanıcı hesabına eklenir. Aktiviteden bir gün önce yapılmış olan rezervasyonların iptali veya ertelenmesinde gece yarısı 23:59 dan önce gerçekleştirilmesi halinde eksiksiz dönüşü sağlanır. 00:00’ı geçmiş iptal ve ertelemelerde ise %15 kesinti yapılarak kullanıcının hesabına rezervasyon çeki olarak yüklenir. Aktivitenin sağlayıcı tarafından ertelenmesi veya iptali halinde sağlayıcı aktivitenin kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilmesi için kullanıcıya aynı hizmeti ve şartları sağlayacak başka bir sağlayıcıdan aynı aktiviteyi gerçekleştirebileceği teklif edilir veya kullanıcının kendi tercihinde göre başka bir aktiviteden indirimli olarak yararlandırılması sağlanır.

Madde 5- Genel Hükümler :
5-a Kişisel eşyaları ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir ve AKTİVİTEBURADA’nın kayıp çalınma, hasarla ilgili sorumluluğu söz konusu değildir. TÜKETİCİ aktivitenin gerçekleştirileceği tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlüdür. 
5-b Sözleşmede imzası bulunmayan ancak internet sitesinden çoklu rezervasyon yapılması halinde ilk muhatap rezervasyonu yapan TÜKETİCİ’dir. Diğer TÜKETİCİ ‘ler tarafından yetkilendirildiği ve rezervasyon yapıldığı kabul edilir, bu sözleşmeyi onaylaması ile sözleşme şartlarını diğer TÜKETİCİ’ler de kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Ayrıca rezervasyonun yapılabilmesi için TÜKETİCİ olması gerekmez. AKTİVİTEBURADA‘nın diğer TÜKETİCİ ’lere rücu hakkı saklıdır. 
5-c TÜKETİCİ otelle ilgili tüm memnuniyetsizliklerini öncelikle aktivite sağlayıcıya bildirmek, akabinde açacağı dava ve şikâyetlerde sağlayıcıyı karşı taraf olarak göstermek zorundadır. Hiçbir şekilde maddi, manevi tazminat vb. taleplerini AKTİVİTEBURADA üzerinden yapamaz.
5-ç AKTİVİTEBURADA ‘nin sorumluluğu dâhilindeki hallerde sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB çizelgeleri maddeleri uygulanır.
5-d AKTİVİTEBURADA, hizmete konu aktivitenin tesisinin vasıfları ve tesisinde ön görülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, sağlayıcının site içerisinde beyan ettiği bilgilere dayanarak ilan etmiş olup, tesisinin belirtilen niteliklerde hazır bulundurulmaması veya hizmet verebilecek durumda olmaması halinde AKTİVİTEBURADA ’nın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran sağlayıcının mesuliyetidir. Bu durumda AKTİVİTEBURADA tüketiciyi aynı standart’ta veya bir başka aktiviteden yararlandırmak hakkını haizdir. TÜKETİCİ böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir ve AKTİVİTEBURADA ’dan tazminat hakkı yoktur.
5-e AKTİVİTEBURADA, mücbir hal, TÜKETİCİ ‘nin sorumlu olduğu hal ve3.kişilerin şahsi sorumluluklarından, sağlayıcıdan kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. AKTİVİTEBURADA sorumluluğu dâhilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB ÇİZELGESİ hükümlerince TÜKETİCİ ‘ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, hizmet esnasında TÜKETİCİ ‘ye verilen ek veya alternatif hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin alınıp kullanılmış olması TÜKETİCİ ‘nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5-f TÜKETİCİ ‘nin, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle, mücbir sebeplerde dâhil erken çıkış halinde hizmetin ifası sırasında, AKTİVİTEBURADA yetkilisine ve sağlayıcıya sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorunda olup ücret iadesi, sağlayıcının inisiyatifinde olup AKTİVİTEBURADA ’ya bu konuda bir itiraz yöneltemez, uygulanacak olan cezai işlem TÜKETİCİ ’ye fatura edilir. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olunur.
5-g- AKTİVİTEBURADA, gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ ’ye 1 gün evvel bildirmek kaydı ile hizmeti kısmen veya tamamen değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde hizmeti iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alabilir. Bu durumda TÜKETİCİ ‘nin tazminat hakkı yoktur.
5-ğ- Rezervasyondan sonra gerçekleşen fiyat artışlarında aradaki fark müşteriden talep edilemeyeceği gibi sağlayıcı tarafından kampanya olarak adlandırılan indirimlerde de TÜKETİCİ ‘ye iade söz konusu değildir.

Madde 6- Yetkili Mahkeme:
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Alanya Mahkemeleri, Hakem Heyetleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Mesafeli Aktivite rezervasyonu sözleşmesini, alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi siteye üye olmakla onaylamış olduğu sözleşme şartlarına göre internet sitesi ile öğrenmiş olup, bu mesafeli aktivite rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.
TÜKETİCİ işbu 6 maddeden oluşan sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İş bu sözleşmenin tüm sayfalarını ve TÜRSAB ÇİZELGESİ ve ürün ile ilgili tüm bilgileri elektronik ortamda okuyup anlayıp kabul ederek birer nüshalarını teslim aldım. AKTİVİTEBURADA ’yı ödeme ekranında verdiğim kredi kartımdan alacağım hizmetler için tahsil etmeye yetkili kılıyorum.